Regulamin

 

REGULAMIN

 

§1.Postanowienia Ogólne

 

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży produktów zawieranych

w sklepie internetowym prowadzonym pod domeną internetową www.IdealneButy.pl

pomiędzy: Martą Cygan, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

„WOMEN", pod adresem: ul. Obr. Poczty Gdańskiej 6 lokal 56, 42-218

Częstochowa, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej którego organem jest Minister Gospodarki

 

Sklep internetowy udostępniony na stronie www.idealnebuty.pl prowadzony jest przez firmę WOMEN Marta  Cygan z siedzibą na ul. Obr. Poczty Gdańskiej 6 lokal 56, 42-218 Częstochowa.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego IdealneButy.pl , zawierania umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 

Dane kontaktowe:

 

Adres pocztowy:

WOMEN Marta Cygan

IdealneButy.pl

Obrońców Poczty Gdańskiej 6 lokal 56

42-218 Częstochowa

NIP: 573 271 62 61

REGON: 362520472

 

Adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Numer telefonu:

Biuro obsługi klienta: +48 723 941 660

 

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 17:00 soboty od 10:00 – 15:00

 

Towar znajdujący się w asortymencie sklepu internetowego jest fabrycznie nowy.

Klient korzystający ze sklepu internetowego zobowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z obwiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, niedostarczania i nie przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 

§2. Rejestracja i logowanie

 

1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu IdealneButy usługi na rzecz klientów:

a) Umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta klienta na stronie www.idealneButy.pl

b) Umożliwienia Klientom składania zamówień.

 

2. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

 

3. Klient może przeglądać asortyment sklepu internetowego bez rejestrowania konta klienta. Klient który zarejestrował konto w sklepie internetowym może składać zamówienia, śledzić historię zamówień, śledzić status złożonego zamówienia.

 

4. Klient może zarejestrować konto w sklepie www.idealnebuty.pl po wejściu na stronę główną sklepu i naciśnięciu zakładki REJESTRACJA.

 

5. Zarejestrowanie konta w sklepie www.idealnebuty.pl wymaga wypełnienia formularza rejestracji. W celu dokonania rejestracji wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.

 

6. Po wypełnieniu formularza rejestracji na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail) zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta Klienta.

 

7. Po zarejestrowaniu konta, Klient może zalogować się do sklepu www.idealnebuty.pl podając wskazaną przy rejestracji nazwę oraz hasło.

 

§3. Składanie zamówień

 

1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w sklepie www.idealnebuty.pl przez złożenie zamówienia.

 

2. Warunkiem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta regulaminu sklepu.

 

3. W celu złożenia zamówienia w sklepie www.idealnebuty.pl należy skompletować zamówienie, wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie zatwierdzić złożone zamówienie oraz podane dane i informację do zamówienia.

 

4. Towar zamówiony przez Klienta w sklepie www.idealnebuty.pl może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Polski lub poza granicami z wcześniejszym kontaktem ze sprzedawcą.

 

5. Informację o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty dostarczenia jest podawana na stronie www.idealnebuty.pl w trakcie składania zamówienia w tym także przed i w trakcie zatwierdzania zamówienia. Są to całkowite koszty jakie Klient musi ponieść wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

 

6. Klient w trakcie składania zamówienia przed zatwierdzeniem ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, sposobu dostawy i płatności.

 

7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.idealnebuty.pl przez Klienta oznacza zawarcie umowy na odległość.

 

8. Po złożeniu zamówienia przez Klienta na jego adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość ze sklepu www.idealnebuty.pl potwierdzająca otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji.

 

9. Jeśli po złożeniu przez Klienta zamówienia składającego się z większej ilości towaru okazałoby się że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizacje zamówienia sklep www.idealnebuty.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej podanego przy rejestracji. W tym wypadku Klient może anulować w części zamówienie lub w całości z niego zrezygnować informując o tym sklep www.idealnebuty.pl pocztą elektroniczną.

 

10. W przypadku określonym w pkt.9 gdy Klient zapłacił już za zamówienie z góry, sklep www.IdealneButy.pl zwróci niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie realizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient.

 

11. Klient który po złożeniu zamówienia wybrał sposób dostawy i płatności za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przez sklep przesyłki z zamówieniem do Klienta.

 

§4. Ceny towarów

 

1. Ceny towarów wystawionych w sklepie www.idealnebuty.pl wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek od towarów i usług VAT).

 

2. Ceny podane przy produktach na stronie www.idealnebuty.pl nie zawierają kosztów dostarczenia towaru.

 

3. Ceną końcową i wiążącą jest cena podana w koszyku w podsumowaniu zamówienia w momencie składania zamówienia przez klienta w sklepie www.idealnebuty.pl

 

4. Ceny towarów podanych na stronie internetowej mogą ulec zmianie, nie ma jednak to wpływu na wartość wcześniej dokonanych zamówień.

 

§5. Sposób dostawy i oraz zapłaty za towar

 

1. Klient przy składaniu zamówienia ma możliwość wybrania następujących sposobów płatności oraz kosztów dostarczenia towaru.

a) Płatność z góry – płatność elektroniczna za pośrednictwem płatności internetowych PayU, przelewem tradycyjnym.

b) Gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – przesyłka za pobraniem

 

2. Towar zamówiony za pośrednictwem strony internetowej jest wysyłany od poniedziałku do piątku nie wliczając świąt i dni wolnych od pracy.

 

3. Koszty dostarczenia towaru na terenie polski są określone na stronie http://www.idealnebuty.pl/index.php/terminy-realizacji-i-koszty-transportu

 

4. Czas realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego wynosi 24h po dokonaniu płatności lub wybraniu przesyłki za pobraniem przez Klienta nie licząc sobót oraz niedziel i świąt.

 

§6. Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

 

2. Sklep IdealneButy.pl honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu internetowego www.idealnebuty.pl w zakładce „Regulamin". Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

 

4. Sklep IdealneButy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn organizacyjnych lub prawnych. O zmianie Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie Sklepu internetowego www.idealnebuty.pl wiadomości o zmianie Regulaminu. Jednocześnie na stronie regulaminu sklepu internetowego idealnebuty pod adresem http://www.idealnebuty.pl/index.php/informa/regulamin zostanie umieszczone zestawienie zawierające zmiany Regulaminu, które będzie dostępne na stronie Sklepu internetowego www.idealnebuty.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali już wcześniej rejestracji konta Klienta w sklepie internetowym zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Sklep idealnebuty zobowiązuje się poinformować o zmianie Regulaminu nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy sklepowi idealnebuty (w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu) o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług na stronie www.idealnebuty.pl

 

5. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia złożenia zamówienia .

 

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

ZWROTY

 

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U z2014r. poz. 827) Klient, który zawarł umowę na odległość ze sklepem internetowym pod adresem www.idealnebuty.pl może od niej odstąpić w terminie 14 dni od daty odebrania towaru bez podania przyczyny.

 

2. Klient może odstąpić od umowy informując sklep internetowy www.idealnebuty.pl o swojej decyzji wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się na stronie http://www.idealnebuty.pl/index.php/informa/zwrotu

 

3. Termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia w którym Klient odebrał paczkę od przewoźnika lub w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie produktu.

 

4. W momencie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek odesłać towar niezwłocznie , nie później jednak niż w terminie ustalonym w ustawie. Do zachowania terminu wystarczy jeśli Klient wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres: WOMEN Marta Cygan IdealneButy.pl ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6 lokal 56 42-218 Częstochowa z wypełnionym i podpisanym formularzem zwrotu .

 

5. Klient zobowiązany jest ponieść koszty przewozowe zwrotu towaru.

 

6. W momencie odstąpienia od umowy sklep IdealneButy niezwłocznie w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia od odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi całkowite koszty towaru bez kosztów przewozowych.

 

7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności jakich użył Klient.

 

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w inny sposób niż było to konieczne do stwierdzenia funkcjonalności produktu.

 

9. Zwrot może zostać nieuznany w przypadku gdy:

a) produkt był używany, lub posiada znaczne ślady przymierzania które obniżają wartość produktu.

b) produkt był kopiowany.

c) został uszkodzony podczas mierzenia lub podczas transportu powrotnego z przyczyny źle zabezpieczonej przesyłki.

d) jeśli produkt jest zwracany w nieoryginalnym opakowaniu fabrycznym lub uszkodzonym z winy Klienta (np. obklejenie pudełka taśmą klejącą itp.). W takim przypadku sklep może obniżyć kwotę zwrotu o wartość danego opakowania.

e) gdy do zwracanego produktu nie dołączono faktury/paragonu oraz wypełnionego i podpisanego formularza zwrotu.

 

10. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U z2014r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:                                                

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta.

c) służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

REKLAMACJE

 

§1. Ogólne warunki zgłoszenia reklamacyjnego

 

1. Sklep IdealneButy jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt bez żadnych wad fizycznych i prawnych. Sklep IdealneButy ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny w szczególności art. 556 i następnych kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)

 

2. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji , adres poczty elektronicznej(e-mail) , datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady, datę jej stwierdzenia oraz żądanie Klienta. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu produktu.

 

3. Sklep IdealneButy rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

§2. Szczegółowe zasady prawidłowego zgłoszenia reklamacyjnego i jego rozpatrzenia

 

1. Klient ma prawo składania roszczeń z tytułu udzielonej przez sklep idealnebuty gwarancji jakości produktu wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych poniżej:                                                                                                      

a) Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty odbioru produktu przez Klienta.

b) Klient ma prawo żądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy na koszt sklepu idealnebuty.

c) Sklep idealnebuty ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od daty otrzymania przesyłki od Klienta.

d) Czas realizacji reklamacji może zostać wydłużony po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, jeśli czas na rozpatrzenia reklamacji nie wystarczy do naprawy lub wymiany produktu i ich dostarczenia do Klienta.

e) Aby sklep idealnebuty przyjął reklamację, a następnie mógł ją rozpatrzyć należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

• przed wysłaniem reklamacji należy skontaktować się z sklepem idealnebuty telefonicznie lub za pośrednictwem maila w celu ustalenia szczegółów uwzględnienia reklamacji oraz otrzymania odpowiedniego formularza.

• przed wysłaniem reklamacji należy wypełnić wysłany przez idealnebuty formularz reklamacyjny i dołączyć go do produktu lub przesłać go pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• do przesyłki należy również dołączyć dowód zakupu lub jego kopię (paragon lub fakturę)

• Klient jest zobowiązany właściwe opakować reklamowany produkt tak aby nie został on dodatkowo uszkodzony podczas transportu (sklep idealnebuty nie odpowiada za wady powstałe w trakcie transportu spowodowane złym zabezpieczeniem produktu).

• koszt wysyłki do sklepu idealnebuty ponosi Klient z tym, że w przypadku uznania reklamacji zostanie on zwrócony Klientowi do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Pocztę Polską.

• koszty ponownej przesyłki do Klienta produktu podlegającego reklamacji lub wymianie ponosi sklep idealnebuty.

• sklep idealnebuty nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub za pośrednictwem InPost do wskazanego przez Klienta Paczkomatu. Odmowa przyjęcia przesyłki nie uchybia uprawnieniu Klienta do ponownego skorzystania z procedury reklamacyjnej w przyszłości.

f) Sklep idealnebuty zastrzega sobie prawo odmowy uwzględnienia reklamacji w przypadku naruszenia przez Klienta procedury określonej powyżej.

 

2. Reklamacje na piśmie można zgłaszać bezpośrednio w sklepie stacjonarnym IdealneButy w godzinach otwarcia lub za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie: http://www.idealnebuty.pl/index.php/informa/reklamacje lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: IdealneButy.pl WOMEN Marta Cygan ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6 lokal 56 42-218 Częstochowa z dopiskiem REKLAMACJA.

 

3. Klient traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli:

a) przed upływem roku od stwierdzenia wady produktu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Klientowi, nie zawiadomi o tym sklepu idealnebuty.

b) towar jest nadmiernie zużyty lub zniszczony.

 

4. Jeżeli produkt ma wadę, Klient może:

a) żądać usunięcia wady

b) żądać wymiany produktu na wolny od wad

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

5. Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy sklep idealnebuty zgodnie z obowiązującym terminem usunie wadę lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już naprawiany lub wymieniony przez sklep idealnebuty lub jeśli sklep idealnebuty nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep idealnebuty.

 

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada produktu wymaga niewielkiej naprawy.

 

7. Sklep idealnebuty może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta usunięcia wady lub wymiany produktu na wolny od wad, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby nadmiernych kosztów.

 

8. Sklep idealnebuty może nie uznać reklamacji jeśli:

a) Klient naruszył warunki zawarte w punkcie 3 niniejszego regulaminu.

b) stwierdzono wady towaru niepodlegające reklamacji.

c) towar jest zgodny z umową.

d) kupujący wiedział o wadzie w dniu zakupu i zaakceptował ją.

 

9. Co nie podlega reklamacji w wyrobach obuwniczych:

a) części wymienne tzw. fleki lub wierzchniki,

b) starte lub przetarte spody obuwia,

c) uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, rysy, nacięcia),

d) niedopasowanie obuwia do stopy,

e) urwane lub uszkodzone w wyraźny sposób mechaniczny ozdoby (kokardki, guziczki, klamerki),

f) uszkodzone w sposób mechaniczny zamki błyskawiczne,

g) naturalne zużycie obuwia,

h) wady powstałe z braku odpowiedniej konserwacji obuwia (np. przemakanie obuwia),

i) farbowanie obuwia wynikające z nadmiernej potliwości stóp lub nadmiernego przemoczenia obuwia,

j) wady powstałe na skutek czyszczenia i mycia obuwia środkami do tego nie przeznaczonymi,

k) wady powstałe na skutek prania obuwia w pralce,

l) plamy na obuwiu powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych.

KARTA RABATOWA

 

Ogólne warunki przyznawania kart rabatowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów wprowadziliśmy w naszym sklepie system rabatowy, dzięki któremu po dokonaniu pierwszego zamówienia kupujący otrzyma Kartę Klubową IB dzięki której będzie mógł skorzystać przy kolejnych zakupach z rabatu odpowiednio wysokiego: 5%, 10% lub 20%. Dodatkowo 5% od każdej wydanej kwoty w naszych sklepach gromadzi się na karcie w postaci "złotówek", które również można wykorzystać przy kolejnych zakupach.

 

Więcej informacji na temat Karty Klubowej IB

 

Kupony mogą zostać użyte tylko z konta do którego zostały przypisane. W przypadku gdy właściciel karty utracił dostęp do przypisanego jej konta, powinien się z nami skontaktować w celu dokonania odpowiednich zmian, aby móc nadal z niej korzystać.
Sklep IdealneButy.pl nie ponosi odpowiedzialność za użycie kuponów rabatowych przez osoby trzecie!

 

 

a)      Umożliwienia Klientom założenia i korzystania z konta klienta na stronie www.idealneButy.pl

b)      Umożliwienia Klientom składania zamówień

INFOLINIA

+48 723 941 660
(pn-sob w godzinach 10:00-18:00)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Newsletter

Top